Project Description

VIJČANI KOMPRESORI

INFORMACIJE

Vijčani kompresor je potisni kompresor sa klipovima u vidu vijaka. Ovo je danas najčešće korišćeni tip kompresora. Vijčani element nema na sebi ventile i nema mehaničkih sila koje mogu stvoriti bilo kakvu neravnotežu. Zato može da se obrće velikom brzinom i kombinuje veliku brzinu protoka sa malim spoljnim dimenzijama.

Vijčani kompresori se dele prema vrsti fluida u bloku, na uljne i bezuljne i prema mogućnosti da regulišu količinu protoka komprimovanog vazduha, na stacionarne i varijabilne.

KONTAKTIRAJTE NAS
Prodajni program - Vijcani kompresori - CONDOR

MILOŠ

060 44 55 666

ŽIKO

064 612 97 00

RADNO VREME

8:00 – 17:00h