Project Description

REZERVOARI

INFORMACIJE

Rezervoari za komprimovani vazduh su sudovi pod pritiskom, dizajnirani i proizvedeni za skladištenje komprimovanog vazduha. Izbor odgovarajućeg rezervoara zavisi od kapaciteta kompresora, odnosno, potrošnje komprimovanog vazduha.

KONTAKTIRAJTE NAS
Prodajni program - Rezervoari - CONDOR

MILOŠ

060 44 55 666

ŽIKO

064 612 97 00

RADNO VREME

8:00 – 17:00h